Stavební připravenost a návod k použití


Stavební připravenost

Podklad pro uložení kolejnic musí být zpevněný (beton min. B20, všechny druhy keramických a kamenných dlažeb uložených v betonu). Nedoporučujeme instalaci kolejí na nezpevněné podklady (tzn. dlažby volně položené na zhutnělé podklady, nebo beton). V těchto případech by mohlo dojít k pohybu dlažby, uvolnění takto připevněných kolejnic a deformaci celého zastřešení bazénu.

Povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být rovný a maximální odchylka by neměla být větší než 5 mm v celé délce kolejnic. Pokud je povrch nerovný, kolejnice musí být vypodkládány a může dojít k omezení posuvu zastřešení bazénu a k drhnutí spodních částí jednotlivých segmentů o kolejnice. Zpevněná plocha pod kolejí by měla bý na každou stranu alespoň o 3 cm širší než je šířka koleje.

V případě špatného přístupu k bazénu je nutné zajistit patřičný počet pomocných sil pro uložení segmentů na kolejnice.

Pro montáž zastřešení bazénu budeme potřebovat přívod elektrické energie (230 V) do 20 metrů od místa montáže.

Extrémním přírodním podmínkám musí být zastřešení bazénu přizpůsobeno (např. podhorské a horské oblasti, místa s nadměrně velkými nárazovými větry apod.). Proto je zapotřebí na tyto skutečnosti upozornit, abychom Vám mohli nabídnout vhodné provedení zastřešení bazénu.

Nezapomeňte na elektrické rozvody, rozvody vody, odpady a jiné, které by mohly být při montáži zastřešení bazénu poškozeny, popřípadě by mohly znemožnit montáž zastřešení bazénu.

Všechny změny, které byly provedeny v místě montáže po zaměření bazénu (výsadba stromů, stavba plotů, tarasů a podobně) je třeba s námi zkonzultovat, abychom předešli nepříjemnému překvapení při montáži.


Návod k použití

 • Jednotlivé segmenty se pohybují po kolejnicích na kolečkách s ložisky, proto vždy v zavřeném i otevřeném stavu zastřešení zajistěte. Vlivem větru by se mohlo zastřešení bazénu poškodit.
 • Před manipulací se zastřešením prohlédněte kolejiště, jestli zde nejsou nějaké předměty.
 • Segment posouvají vždy 2osoby. Segment uchopí vždy z každé strany 1 osoba v místě madel.
 • Nejmenší a největší segmenty jsou opatřeny odnímatelnými čely. Vzhledem k rozměrům s nimi manipulují vždy 2 osoby.
 • Dveře zajistěte v otevřené i zavřené poloze, jinak by mohlo dojít k poškození zastřešení bazénu.
 • Nezatěžujte zastřešení bazénu žádnými předměty.
 • V zimních měsících odklízejte sníh z celého povrchu zastřešení bazénu.
 • Umývejte výhradně čistou vodou, popřípadě mýdlovou vodou a měkkým hadrem, nebo houbou.
 • Na mytí zastřešení nepoužívejte tlakovou vodu.
 • Zámky na dveřích promazávejte nejméně dvakrát za rok (doporučujeme olej WD 40 apod.)
 • Doporučujeme bazénové zastřešení pojistit jako příslušenství k bazénu (živ. pohroma, vichřice, kroupy, vandalismus atd.).